Dotacja-EU

ue

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Rozbudowa i wzrost konkurencyjności firmy Woj-Mar Ewa Kurdziel poprzez zakup nowych urządzeń i wprowadzenie nowych usług.

Beneficjent: WOJ&MAR Ewa Kurdziel

Wartość całkowita projektu: 200 071,80

Wartość wnioskowana dofinansowania: 97 596,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl