OKRES ZIMOWY

Okres Zimowy:

  • ręczne i mechaniczne oczyszczanie terenów utwardzonych tj. terenów wokół budynków, chodników, schodów.
  • likwidacja śliskości zimowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków w ilości i jakości dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych oraz rodzaju powierzchni.
  • odśnieżanie dachów